Έρευνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • Οδηγός των οδηγήσεων DALI2.0 Dimmable

    Νέα KGP γίνεται εξουσιοδοτημένος διανομέας Merrytek

    Shenzhen Merrytek Technology Co., Ltd.

    Η εστίαση στον ευφυή έλεγχο φωτισμού και καινοτομεί συνεχώς! Περίπου Merrytek Το Merrytek, που ιδρύεται το 2011, εστιάζει στα προϊόντα για τη βιομηχανία ελέγχου φωτισμού. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τους καινοτόμους αισθητήρες κινήσεων μικροκυμάτων, τους ενσωματωμένους οδηγούς των οδηγήσεων αισθητήρων και 1-10V & τους οδηγούς των dimmable οδηγήσεων του ΔΑΛΙΟΎ για το φωτισμό & οι ηλεκτρικοί κατασκευαστές, διανομείς, χονδρέμποροι, τοποθετούν όπισθεν τα προγράμματα, τα επαγγελματικά καταστήματα αλυσίδων φωτισμού κ.λπ…. Με την προσπάθεια πάνω από 30 μελών Ε&Α και ISO9001: 2008 κατάλληλες γραμμέ...
    Λαϊκή κατηγορία Όλα